Hiêu ứng thế chỗ của PEACOOK và WISEMAN

PEACOOKWISEMAN nêu lên rằng một số nhân tốt đã góp phần đẩy mạnh hơn sự gia tăng trong mức chi tiêu và chỉ ra trạng thái gia tăng chi tiêu theo thời gian. Lý thuyết đơn giản của họ về quá trình chính trị cho rằng, trong một nền dân chủ, khi các công dân ý thức được thế nào là gáng nặng thuế chấp nhận được thì Chính phủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi muốn tăng chi tiêu. Trong những thời kỳ có xáo trộn xã hội như chiến tranh, nạn đói, hay thảm họa thiên nhiên, gánh nặng thuế mà các cư dân sẵn sàng chấp nhận sẽ cao hơn và do đó chi tiêu Chính phủ cũng sẽ tăng. Tỷ trọng chi tiêu Chính phủ GNP sẽ tăng đột biến. Sau khi những xáo trộn này kết thúc, mức độ chấp nhận chế độ thuế khóa của cá nhân không quay lại hoàn toàn như cũ. Vì thế, chi tiêu của Chính phủ đã có một bước nhảy mà PEACOOK và WISEMAN gọi là "hiệu ứng thế chỗ"


XEM THÊM

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License