Bảo hộ thuế quan thực tế

Bảo hộ thuế quan thực tế là sự tác động của hai loại thuế đánh vào hàng nhập và thuế đánh vào nguyên vật liệu nhập - sao cho đảm bảo lợi nhuận cho nhà sản xuấtNgười gửi: hanguyen-asg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License