Ba thế hệ công nghiệp

Các ngành công nghiệp thế hệ thứ nhất

Phần lớn đây là các ngành tập trung lợi thế so sánh về tài nguyên và lao động của đất nước. Đó là các ngành công nghiệp khai thác: dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản và các ngành công nghiệp sơ chế nông sản, thủy sản: gạo, cà phê, tôm, cá… cùng với các ngành khai thác và chế biến này là các ngành công nghiệp sản xuât theo hợp đồng gia công, tận dụng lợi thế so sánh về lao động của đất nước và công nghệ của nước ngoài: may mặc, da giầy. Những ngành này thường chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn. Những ngành công nghiệp này dễ xây dựng, vốn không lớn, nhưng ít sáng tạo và giá trị gia tăng thấp. Tuy vậy việc xuất khẩu các sản phẩm này đã tạo được nguồn ngoại tệ góp phần tích lũy vốn ban đầu cho phát triển công nghiệp hóa, tạo việc làm cho người lao động.


Các ngành công nghiệp thế hệ thứu hai

Đó là các ngành công nghiệp yêu cầu công nghệ cao hơn như cơ khí chế tạo, điện tử, công nghệ thông tin…sản phẩm của các ngành này yêu cầu độ chính xác, có chất lượng và giá trị gia tăng cũng cao hơn. Các ngành này có tác động dây chuyển đến các ngành kinh tế khác, giúp nâng cao năng suất lao động xã hội. Phát triển các ngành công nghệ thế hệ thứ hai là phát triển lợi thế về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn. Các ngành này tạo khả năng thu hút vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ của nước ngoài.


Các ngành công nghệ thế hệ thứ ba

Đây là các ngành công nghiệp nặng, tạo ra nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp: công nghiệp lọc dầu, hóa dầu, hóa chất, luyện kim. Sự phát triển các ngành này đòi hỏi nhiều vốn và trình độ công nghiệp cao. Khi nền kinh tế phát triển yêu cầu đối với sản phẩm của các ngành này ngày càng cao. Trong những ngành công nghiệp thuộc thế hệ thứ ba cần ưu tiên hàng đầu cho công nghiệp và công nghiệp cao

3thehenganhcongnghiep.jpg

Ý nghĩa xác định ba thế hệ công nghiệp

Xác định ba thế hệ công nghiệp là cơ sở để xác định sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng:

  • Chuyển dịch cơ cấu công nghệ dựa trên lợi thế so sánh về lao động và tài nguyên chuyển dần sang lợi thế so sánh về vốn và công nghệ.
  • Phát triển các ngành công nghiệp kế tiếp nhau tạo ra sự liên kết chặt chẽ, bền vững
  • Nâng trình độ công nghệ của các ngành công nghiệp từ thấp lên cao, đồng thời tranh thủ đi thẳng vào công nghệ hiện đại, cao nghệ cao ở một số ngành có vai trò quan trọng cho toàn bộ nền kinh tế
mohinhdannhanbay.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License