Công nghệ

Technology


Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng bí quyết, công cụ và phương tiện để biến đổi các nguồn lực thành các sản phẩm hay dịch vụ phục vụ cho đời sống xã hội. Ngày nay công nghệ thường được coi là sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm


World Bank -1985:

“Công nghệ là phương pháp chuyển hóa các nguồn hình thành sản phẩm từ ba yếu tố: thông tin về phương pháp – phương tiện, công cụ sử dụng phương pháp để thực hiện chuyển hóa – sự hiểu biết về phương pháp

Luật KH-CN Việt Nam - 2000:

“Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện…dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm”


ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ

  • Công nghệ là sự kết hợp của phần cứng và phần mềm
CN-phancungphanmem.jpg
  • Công nghệ được coi là yếu tố tác động trực tiếp tới hệ thống kinh tế và đời sống, do đó được Nhà nước bảo hộ dưới hình thức sở hữu công nghệ, trí tuệ (hay là quyền tác giả)
  • Công nghệ là đối tượng mua – bán. Do đó có thị trường công nghệ
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License