Đổi mới sản phẩm

Đổi mới sản phẩm là việc tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới hoặc cải tiến các sản phẩm truyền thống của công ty mình hoặc công ty khác.

Việc tạo một sản phẩm mới gặp nhiều khó khăn. Trước hết phải đảm bảo được những tiền đề, đó là có đầy đủ các thông tin về yêu cầu của thị trường, cũng như thông tin về kết quả đạt được của công ty khác; phải có nguồn kinh phí lớn để tạo ra cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động này; có đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật có khả năng triển khai tốt

quytrinhdoimoisanpham.jpg

Cải tiến sản phẩm thường theo xu hướng hoàn thiện sản phẩm hiện có qua việc cải tiến các thông số kỹ thuật, hoặc thay đổi kiểu dáng, màu sắc, nguyên liệu sản xuất. Cải tiến sản phẩm cho phép tiết kiệm được nguồn tài nguyên thiên nhiên, hoặc tăng độ hấp dẫn của sản phẩm.

Ví dụ: một động cơ ô tô được cải tiến cho phép giảm tiêu dùng nhiên liệu. Việc thay thế nguyên liệu sản xuất các loại thùng từ thép mạ sang sản xuất bằng nhựa, làm cho sản phẩm nhẹ hơn, cho tiết kiệm được nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Ảnh hưởng của việc cải tiến sản phẩm thể hiện chủ yếu ở việc tăng phúc lợi xã hội, điều này thường khó lượng hóa được một cách chính xác. nhưng người ta có thể nhận thấy hiệu quả của nó qua việc dịch chuyển đường cầu lên trên, làm cho giá cả sản phẩm có xu hướng tăng lên.

ketquacuadoimoisanpham.jpg

Xem thêm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License