Đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài là phương thức đầu tư vốn, tài sản ở nước ngoài để tiến hành sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ với mục đích kiếm tìm lợi nhuận hoặc vì những mục tiêu chính trị, xã hội nhất định.

Về bản chất đầu tư nước ngoài là hình thức xuất khẩu tư bản, một hình thức cao hơn của xuất khẩu hàng hóa. Xuất khẩu tư bản và xuất khẩu hàng hóa luôn bổ sung và hỗ trợ cho nhau trong chiến lược xâm nhập, chiếm lĩnh thị trường của các công ty, tập đoàn lớn của nước ngoài hiện nay. Nhiều trường hợp việc buôn bán hàng hóa ở nứơc sở tại là buớc đi tìm hiểu thị trường, luật lệ để đi đến quyết định đầu tư. Cùng với hoạt động thương mại quốc tế, họat động đầu tư nước ngoài ngày càng phát triển mạnh mẽ, hợp thành những dòng trào lưu có tính quy luật trong liên kết kinh tế toàn cầu hiện nay. Sự phát triển của đầu tư nuớc ngoài bắt nguồn từ một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tự do hóa thương mại và đầu tư quốc tế.

- Sự phát triển nhanh chónh của cách mạng khoa học công nghệ và những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực thông tin, truyền thông đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới cơ cấu kinh tế các nước, tạo nên sự dịch chuyển vốn giữa các quốc gia.

- Sự thay đổi các yếu tố đề thực hiện công nghiệp hóa ở các nuớc đang phát triển là rất lớn, tạo nên “sức hút” mạnh mẽ với nguồn vốn đầu tư nuớc ngoài.

Như vậy, vốn đầu tư quốc tế có hai dòng chính là đầu tư của tư nhân (trong đó, chủ yếu là đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI) và đầu tư của Chính phủ hay các tổ chức quốc tế.


CÁC NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Viện trợ phát triển chính thức (ODA)

Tổ chức phi chính phủ (NGO)

Tín dụng thương mạiXem thêmNgười gửi: hanguyen-asg hanguyen-asg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License