Kinh tế các nước trên thế giới
Forum » Kinh tế phát triển so sánh / Kinh tế các nước trên thế giới
Number of threads: 2
Number of posts: 1
rss icon RSS: New threads | New posts
Order by:
Last post date
Thread starting date
Create a new thread
Thread name Started Posts Recent post
by: econo-ODecono-OD
02 Jan 2009 12:28
1  
Đối với những người ham mê xe ôtô cổ, họ không thể hình dung được một chiếc xe danh giá lại thiếu biểu tượng (mascot) gắn phía trên lưới tản nhiệt. Người ta coi đó một dấu hiệu cho thấy điểm nổi bật của chiếc xe như chất lượng, sự thanh lịch, tốc độ hay sức mạnh...
by: sanguyensanguyen
13 Jan 2009 12:19
0  
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License