Lịch sử các biểu tượng xe hơi
Forum » Câu chuyện kinh tế / Doanh nghiệp » Lịch sử các biểu tượng xe hơi
Started by: econo-ODecono-OD
Date: 19 Apr 2009 05:28
Number of posts: 1
rss icon RSS: New posts
Summary:
Đối với những người ham mê xe ôtô cổ, họ không thể hình dung được một chiếc xe danh giá lại thiếu biểu tượng (mascot) gắn phía trên lưới tản nhiệt. Người ta coi đó một dấu hiệu cho thấy điểm nổi bật của chiếc xe như chất lượng, sự thanh lịch, tốc độ hay sức mạnh...
New Post
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License