Sự khác nhau giữa 2 từ Start và Begin trong tiếng Anh
Forum » Enlish zone / Grammar » Sự khác nhau giữa 2 từ Start và Begin trong tiếng Anh
Started by: econo-ODecono-OD
Date: 07 Apr 2011 07:36
Number of posts: 1
rss icon RSS: New posts
Summary:
Start thường mang đến một cảm giác nhanh, mạnh và bất ngờ, như là một hành động xảy ra vào một thời điểm. Còn Begin thường mang đến cảm giác từ từ hơn, chậm rãi hơn và nói về một quá trình...
New Post
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License