Hiệu ứng thu nhập

Income Effect


Sự thay đổi thu nhập thực tế của người tiêu dùng do có sự biến động của giá hàng hóa.

Sự giảm giá hàng hóa thường dẫn tới lượng cầu về nó cao hơn. Một phần mức tăng này có nguyên nhân ở hiệu ứng thu nhập, tức tác động của sự gia tăng sức mua khi giá cả giảm.

Giả sử người tiêu dùng có thu nhập bằng tiền là 100 nghìn đồng và giá hàng hóa X là 10 nghìn đồng, nah ta có thể mua được 10 đơn vị hàng hóa. Nếu giá cả giảm xuống chỉ có 5 nghìn đồng, anh ta có thể mua 10 đơn vị hàng hóa X chỉ với giá 50 nghìn đồng. Bây giờ người tiêu dùng còn lại 50 nghìn đồng để mua thêm hàng hóa X và các hàng hóa khác.

Hiệu ứng thu nhập cùng với hiệu ứng thay thế góp phần lý giải tại sao đường cầu lại dốc xuốngXEM THÊM

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License