Nguyễn Kiên Dũng
nguyenkiendung.jpg

Họ và tên: Nguyễn Kiên Dũng
Sinh ngày: 18-09-87
Giới tính: Nam
Quốc Tịch: Việt Nam
Số CMT : 012480302
Địa chỉ: số 1/9/596 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội
Nghề nghiệp: SV năm 4 lớp TDH5-K50 - khoa Điện - ĐH Bách Khoa Hà Nội
mobile: 0988.901.412
mail: moc.oohay|0801_gnudkn#moc.oohay|0801_gnudkn

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License