Nguyễn Mạnh Hà
nguyenmanhha-1.jpg

Họ và tên : Nguyễn Mạnh Hà

Sinh ngày : 19/11/1987

Giới tính : Nam

Quốc Tịch : Việt Nam

Số CMT : 012419811

Địa chỉ : Ba Đình - Hà Nội

Nghề nghiệp: Sinh viên năm thứ 4 - khoa Kế hoạch & Phát triển - ĐH KTQD Hà Nội

Mobile : 0975.691.606

email : moc.oohay|78ialaigah#moc.oohay|78ialaigah

Photobucket Account: http://s463.photobucket.com/albums/qq351/sa_nguyen/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License