Welcome to economic open dictionary (EOD)

Note:

Do website đang trong quá trình xây dựng nên có thể chậm trễ trong việc xác nhận đăng ký thành viên. Liên hệ Y!M nguyenha_eod (e-mail: moc.liamg|nvcba.neyugnah#moc.liamg|nvcba.neyugnah) để xác nhận đăng ký thành viên nhanh nhất


logoEOD1.jpg

TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾDự án "Từ điển Thuật ngữ chuyên ngành cho các trường Đại học tại Việt Nam"

(NONPROFIT PROJECT)

Xem chi tiết...ECONOMY-OD kiến nghị: DÙNG TRÌNH DUYỆT FIREFOX ĐỂ TRUY CẬP WEBSITE NÀY

ff30.jpg DOWNLOAD FIREFOX 3.0
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License