Trần Thái Việt
vietlegend.jpg

Họ và tên: Trần Thái Việt
Sinh ngày: 15/05/1987
Giới tính: Nam
Quốc Tịch: Việt Nam
Số CMT:
Địa chỉ: Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Nghề nghiệp: Sinh viên năm thứ 4 - khoa Nội thất - ĐH Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội
Mobile: 0983.945.558
email: moc.oohay|2002efil_on#moc.oohay|2002efil_on

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License